Kommunfullmäktige
Vecka 41, 2021

Sändes den 11 oktober 2021
Hoppa till
8:42 Revisorerna Informerar
12:48 Svar på interpellation från Lars-Åke Vikström (SD). Angående behandlingen av motion om tillverkning av vätgas
39:41 Motion från Anders Pettersson (BA). Redovisa resultat av utbildningsinsatser kopplade till näringslivets behov
59:14 Motion från Johan Sellin (M) och Rigmor Åström (M). Montera skyndsamt upp en skolmodul för förskoleklass till och med årskurs 2 i Bredåker
1:03:58 Motion från Ingemar Karlsson (BA). Omhänderta och för bort skrotbilar
1:11:45 Motion från Lars-Åke Vikström (SD). Förvaring av stora volymer vätgas
1:16:03 Motion från Bernt Drugge (SD). Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
1:40:16 Förslag om anskaffande av enhetliga stugor för tillfällig försäljning och andra typer av arrangemang
1:44:38 Revidering av VA-plan 2021 för Bodens kommun
1:45:55 Utredning Boden Arena AB och Boden Event AB
1:47:50 Paus av över- och underskottsfond 2021
1:49:53 Revidering av företagspolicyn
1:51:03 Ändring av delegation i kommunstyrelsens reglemente om yttranden som ankommer på fullmäktige
1:59:22 Fastställande av sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
2:00:37 Delårsrapport inklusive nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser
2:22:04 Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)
2:37:27 Kommunala Val
4:03:13 Nya Motioner