BNR

Bodens Närradioförening (BNR) är den gemensamma föreningen för alla som sänder närradio över

Radio Boden på 98,2 Mhz. Vi är en paraplyorganisation för övriga sändande föreningar i Bodens Närradioförening.

Vår huvudsakliga uppgift är att stå för drift och underhåll av gemensam sändarutrustning, att samordna sändningstider, förhandla fram avtal och att sköta vår gemensamma marknadsföring och tablå m.m.

Som Paraplyorganisation bedriver vi inte själv några sändningar, med några få undantag och då i gemensamt intresse för alla medlemmar. I dagsläget direktsänder vi alla sammanträden i Bodens Kommunfullmäktige och Norrbottens läns landstingsfullmäktige.

Vår målsättning är att utveckla närradion i Boden för våra gemensamma intressen för alla medlemmar i Radio Boden.

Vi började verka under 1984-1985 med uppbyggandet av närradion i Boden.

Från början var vi hänvisade till att hyra vår sändare och att samordna sändningarna till de medlemmar som var aktiva från starten. Redan från början hade Bodens Närradioförening målsättningen att bli en öppen kanal för allt föreningsliv inom Boden. Ett gemensamt arbetsnamn blev Radio Boden 98,2 Mhz, som även registrerades som vår stationssignal.

Bland några av de första aktiva föreningar som vi hade med BNR kan nämnas Pingstkyrkan, Vuxenskolan och Folkets Hus där den sistnämnde även ställde våra första lokaler i Medborgarhuset till föreningens förfogande. Utveckling fortsatte och de första åren sände vi ca 2 000 timmar program och 900 timmar musik.

Under åren som gått har det hänt mycket och i dag äger Bodens Närradioförening en egen sändare med en statisk infrastruktur för både sändning och programinsamling med dubblering av vissa viktiga funktioner för att undvika längre avbrott. Där även kraven på bra ljudkvalité och funktionalitet har varit krav vid dessa investeringar. Prisbilden för att sända har även sänkts betydlig och idag kan våra föreningar sända ut sin information/program till en väldigt låg kostnad.

Vårt medlemsantal har genom åren varit stabilt och i dag sänder vi totalt sett nästan dygnet runt, fördelat på alla våra medlemsföreningar.