Kommunfullmäktige
Vecka 47, 2020

Sändes den 16 november 2020
Hoppa till
12:02 Information från regionala trafikmyndigheten
37:43 Revisorerna informerar
49:29 Interpellationssvar
1:00:07 Ansvarsfrihet för direktionen i regionala kollektivtrafikmyndigheten norrbotten, verksamhetsåret 2019
1:09:49 Kvalitetsuppföljning utbildningsnämnden. En särskild uppföljning av förskolors och skolors digitala utveckling
1:11:00 Kvalitetsuppföljning kommunstyrelsens räddnings- och säkerhetsförvaltning. Svar på remiss inom utsatt tid samt påbörjad utryckning inom aktuell anspänningstid
1:12:03 Kvalitetsuppföljning kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning. Kvalitetsuppföljning och utvärdering av SM-veckan
1:14:30 Kvalitetsuppföljning fastighetsnämnden. Uppföljning av processen underhåll, tillsyn och kontroll för fastighetsnämndens verksamhet
1:15:46 Återrapportering av uppdrag. Utökning av avlastningsplatser för dementa samt demensboende
1:17:47 Anstånd med återrapportering av uppdrag att finna former för samverkan i syfte att förebygga vräkningar
1:21:41 Utvärdering av kommunens tillgänglighetspolicy 2013-2017
1:30:15 Över- och underskottsfonder i bokslut 2020
1:33:18 Norrbotniabanan AB med hemställan om driftsstöd
1:34:41 Rally Sweden till Norrbotten
2:26:23 Fastställande av sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
2:27:19 Motion från Lars-Åke Vikström (SD). Återinför vattenmätare i Bodens kommun
3:11:45 Förändring av felparkeringsavgifter inom Bodens kommun
3:26:19 Kvalitetsuppföljning kommunstyrelsens tekniska förvaltning. Kundundersökning avseende nöjdhet färdtjänst
3:27:42 Kvalitetsuppföljning kommunstyrelsens arbetsmarknadsförvaltning. Kvalitet i insatserna inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
3:36:17 Nya motioner
3:39:13 Nya interpellationer