Kommunfullmäktige
Vecka 42, 2017

Sändes den 16 oktober 2017
Hoppa till
4:38 Revisorerna informerar
17:56 Frågor
21:47 Delgivningar
23:06 Återrapportering av uppdrag. Kvalitetsrapport hälso- och sjukvård
41:37 Återrapportering av uppdrag. Åtgärdsplan för minskad arbetslöshet 2017-2019
54:24 Återrapportering av uppdrag. Utredning av möjligheten till villabebyggelse mellan Torpgärdsskolan och Svartbyträsket
56:45 Motion från Göran Ahlman (M) Namnbyte på Björknässkolan i Boden
1:24:52 Motion från Bernt Drugge (SD) Inrätta en "bolagsdag" i samband med ett kommunfullmäktigesammanträde
1:26:50 Motion från Susanne Ström (SD) Angående fyrverkerier i Bodens kommun
1:29:35 Motion från bosse Strömbäck (V), Inger Westman-Arvesen (V), Bose Englund (V) och Rasmus Joneland (V) Inför en tillgänglighetssamordnare
1:56:31 Motion från Hendrik Andersson (L) Gällande badplats i Sävast
1:57:33 Motion från Rigmor Åström (M) Förbättra särskoleelevers förutsättningar att skapa sig en framtid inom arbetslivet
2:02:54 Motion från ungdomsfullmäktige. Införande av webbsända kommunfullmäktige
2:04:07 Fastställande av avgift för förlorade och skadade färdbevis
2:07:53 Flytt av skolskjutsfrågor till kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen samt ändring av kommunstyrelsens reglemente
2:09:38 Begäran av medel för uppstart av Fritidsbank (Sportotek)
2:11:00 Tillägg till miljö- och byggnämndens reglemente gällande ansvarig nämnd för lagen om elektroniska cigaretter
2:12:17 Köp av Haparanda kommuns aktier i Filmpool Nord AB
2:13:52 Medfinansiering av anläggningssamordning, Olympia-Trångfors IP
2:16:33 Nyttjande av Centralskolan
2:54:48 Fastställande av kommunikationsstrategi
2:56:18 Medborgarförslag. Ändra plats för ytvattenintag
2:59:09 Vite för uteblivet nyttjande av bokad torgplats
3:00:14 Delårsrapport augusti 2017
3:11:14 Kommunala val
3:14:30 Nya medborgarförslag
3:16:30 Nya interpellationer