Kommunfullmäktige
Vecka 09, 2019

Sändes den 25 februari 2019
Hoppa till
4:39 Revisorerna informerar
24:30 Information - Boden Business Park
1:23:26 Information - BEAB
2:18:10 Information - Bodens näringsfastigheter
2:32:39 Information - Boden Event AB, Boden Arena AB
2:39:39 Information - Bodenbo
3:15:05 Revisorerna informerar
3:19:52 Frågor
3:30:50 Delgivningar
3:31:04 Motion från Inger Matsson (S) Bygg en gångbro från Ymers udde
3:39:08 Motion från Hendrik Andersson (L) Låt kommunfullmäktige behandla frågan om nybyggnation på Boden Business Park. Även nämndsinitiativ från Bosse Strömbäck (V)
4:28:24 Motion från ungdomsfullmäktige. Byt inte namn på Björknäsgymnasiet
4:38:43 Antagande av reviderat Reglemente för Bodens kommuns revisorer
4:39:28 Återrapportering av uppdrag. Framtida behov av platser inom omsorgen
5:37:40 Införande av ny boendeform – Biståndsbedömt trygghetsboende
5:50:55 Avgifter och regler för vård och omsorg i Bodens kommun
5:53:23 Upphävande av beslutet om avgifter för förskola och fritidshem, reducerad avgift för arbetssökande och föräldralediga
6:03:40 Begäran att driftmedel tillförs för ombyggnad av omklädningsrum Träffpunkten, Sävast
6:08:29 mfördelning av nämndernas ramar med anledning av att lokalvården lagts på entreprenad
6:09:24 Återrapportering av uppdrag. Utredning av möjligheten att endast upphandla miljöklassade fordon
6:10:08 Utökad borgensram för Bodens Utveckling AB
6:24:04 Kommunala val
6:29:02 Nya motioner
6:42:18 Nya medborgarförslag